Archive for the ‘Гідрологія – Екологія’ Category.

Геоінформаційне моделювання басейну річки Горинь за даними радарної зйомки SRTM засобами АrcGIS

УДК 631.63:556.5:528.852

А.Є. БОНДАР * Інститут водних проблем і меліорації НААН

Розглянуто питання просторового моделювання території річкового басейну Горині. Наводиться детальний алгоритм геомоделювання даного басейну засобами ArcGIS за даними супутникової радарної зйомки SRTM (1 arc-second). Побудовано ряд моделей, які характеризують рельєф і річковий стік у межах басейну р. Горинь.

Ключові слова: ГІС/ДЗЗ, річковий басейн, цифрова модель рельєфу, гідрографічне моделювання Continue reading ‘Геоінформаційне моделювання басейну річки Горинь за даними радарної зйомки SRTM засобами АrcGIS’ »

Режим підземних вод у районі можливого впливу кар’єру «Хотиславський» на початок розробки мергельно-крейдяних відкладів

УДК 556.182:556.3:631.621

О.О. ДЯТЕЛ, О.В. ЦВЄТОВА, О.В. ТУРАЄВА, Інститут водних проблем і меліорації НААН

Розглянуто питання режиму підземних вод у районі можливого впливу кар’єру «Хотиславський» на початковому етапі розробки другої черги експлуатації. Наводиться детальний аналіз режиму рівнів грунтових вод за даними рекогносцирувальних спостережень.

 Ключові слова: водовідлив, фонові і критичні характеристики, рівні ґрунтових вод, амплітуда коливань РГВ, меліоративний стан Continue reading ‘Режим підземних вод у районі можливого впливу кар’єру «Хотиславський» на початок розробки мергельно-крейдяних відкладів’ »

Екологічний аудит меліорованих агроландшафтів в сучасних умовах

УДК 657.6

 О.О. СИДОРЕНКО канд. с.-г. наук, К.В. ПОЛІЩУК, канд. с.-г. наук, О.М. НЕЧАЙ, канд. с.-г. наук, Інститут водних проблем і меліорації НААН

 Проведено аналіз проблеми екологічного аудиту меліорованих агроландшафтів з метою стабілізації їх екологічного стану та безпечного користування в умовах трансформації земельних відносин і раціонального землекористування.

 Ключові слова: екологічний аудит, меліоровані агроландшафти, прогнозування, моделювання, еколого-меліоративний стан, осушувані землі Continue reading ‘Екологічний аудит меліорованих агроландшафтів в сучасних умовах’ »

Екологічний стан агроландшафтів території межиріччя Західного Бугу та Прип’яті

УДК 631.6

О.О. СИДОРЕНКО, канд. с.-г. наук, О.В. ЦВЄТОВА, канд. тех. наук, О.В. ТУРАЄВА, Інститут водних проблем і меліорації НААН

Наведено результати оцінювання екологічного стану агроландшафтів території межиріччя Західного Бугу та Прип’яті з урахуванням існуючої системи еколого-меліоративного моніторингу. Відмічено необхідність контролю водотоків та водозапасів для уникнення негативних наслідків з боку можливого антропогенного втручання в підземну гідросферу регіону

 Ключові слова: екологічний стан, гідрогеологічний режим, рівень ґрунтових вод, стабільність, агроландшафти Continue reading ‘Екологічний стан агроландшафтів території межиріччя Західного Бугу та Прип’яті’ »