Archive for the ‘Гідротехніка’ Category.

Оптимізація рецептури ремонтних полімерцементних сухих будівельних сумішей

УДК 631.6:626.8

А.О.АГЕЄВ, наук. спів., О.В.КОВАЛЕНКО, канд. техн. наук, О.О. ДЕХТЯР, канд. техн. наук, Н.Д. БРЮЗГІНА, канд. техн. наук, Інститут водних проблем і меліорації НААН

Проведено оптимізацію  рецептури ремонтної полімерцементної сухої будівельної суміші для конструкційного ремонту залізобетонних гідротехнічних споруд меліоративних систем. Отримано експериментально-статистичні моделі, які характеризують вплив модифікуючих добавок на технологічні та фізико-механічні властивості полімерцементних сухих будівельних сумішей.

 Ключові слова: модифікуючі добавки, залізобетонні гідротехнічні споруди, цементно-піщаний розчин, фізико-механічні властивості, рухомість Continue reading ‘Оптимізація рецептури ремонтних полімерцементних сухих будівельних сумішей’ »

Характеристика технічного стану протифільтраційних облицювань каналів Нижньо-Дністровської зрошувальної системи та шляхи його удосконалення

УДК 631.6; 626.212; 626.81/84; 626.826

О.Ю. ЮЗЮК* Інститут водних проблем і меліорації НААН

 Після довготривалої експлуатації зрошувальних систем постає питання оцінки технічного стану та шляхів їх відновлення. Розглянуто технічний стан каналів на прикладі Нижньо-Дністровської зрошувальної системи, наводяться характеристика та результати оцінки протифільтраційного облицювання.

 Ключові слова: зрошувальна система, канал, облицювання, технічний стан Continue reading ‘Характеристика технічного стану протифільтраційних облицювань каналів Нижньо-Дністровської зрошувальної системи та шляхи його удосконалення’ »

Модифікація цементно-піщаних ремонтних розчинів редиспергуючим полімерним порошком

УДК 666.96

О.В. КОВАЛЕНКО, канд. техн. наук, Інститут водних проблем і меліорації НААН

Наведено результати досліджень реологічних властивостей цементно-піщаних сумішей та фізико-механічних властивостей цементно-піщаних розчинів, модифікованих редиспергуючим полімерним порошком, як матеріалів для ремонту та відновлення залізобетонних гідротехнічних споруд водогосподарсько-меліоративного комплексу.

 Ключові слова: цементно-піщаний розчин, редиспергуючий полімерний порошок, фізико-механічні властивості, реологічні властивості, модифікуючі добавки, сухі будівельні суміші Continue reading ‘Модифікація цементно-піщаних ремонтних розчинів редиспергуючим полімерним порошком’ »

Вплив поліпропіленової фібри на властивості цементно-піщаних ремонтних розчинів

УДК 666.96

О.В. КОВАЛЕНКО, канд. техн. наук, А.О. АГЕЄВ, О.Ю.САКАРА, Інститут водних проблем і меліорації

 Наведено результати досліджень фізико-механічних властивостей цементно-піщаних розчинів, модифікованих поліпропіленовою фіброю для ремонту та відновлення залізобетонних гідротехнічних споруд водогосподарсько-меліоративного комплексу

 Ключові слова: цементно-піщаний розчин, поліпропіленова фібра, фізико-механічні властивості, реологічні властивості, модифікуючі добавки Continue reading ‘Вплив поліпропіленової фібри на властивості цементно-піщаних ремонтних розчинів’ »

Шляхи покращення роботи комплексу захисних споруд Кам’янського Поду

УДК 627.8.034.9:624.131.63

П.Д. Хоружий, док. тех. наук, В.Д. Левицька, аспірант, Інститут водних проблем і меліорації НААН

Проаналізовано роботу комплексу захисних споруд Кам’янського Поду, що захищає від затоплення та підтоплення територію площею 6,7 тис. га з населенням близько 33 тисячі осіб, та запропоновано спосіб зниження ґрунтових вод з одночасним використанням їх у системах сільгоспводопостачання і зрошення.

Ключові слова: протифільтраційна завіса, водопонижуючі свердловини, горизонтальний дренаж, водозбірна шахта, насосна станція, водопідготовка, водопостачання, краплинне зрошення Continue reading ‘Шляхи покращення роботи комплексу захисних споруд Кам’янського Поду’ »

Особливості відновлення та захисту бетону гідротехнічних споруд водогосподарсько-меліоративного комплексу

УДК 666.96

 О.В. КОВАЛЕНКО, канд. тех. наук, Інститут водних проблем і меліорації НААН

Висвітлено основні способи відновлення та захисту бетону із застосуванням сучасних композиційних матеріалів при ремонті та реконструкції гідротехнічних споруд водогосподарсько-меліоративного комплексу. Розглянуті фактори, які впливають на процес руйнування бетону, типові види дефектів і пошкоджень бетонних та залізобетонних конструкцій. Розкрито основні принципи підбору ремонтних композицій в залежності від характеру та ступеня пошкоджень, вплив кількісного та якісного складу на їх технологічні та експлуатаційні властивості

 Ключові слова: відновлення, ремонт, бетон, гідротехнічні споруди, водогосподарсько-меліоративний комплекс Continue reading ‘Особливості відновлення та захисту бетону гідротехнічних споруд водогосподарсько-меліоративного комплексу’ »

Основні напрямки інноваційної діяльності з підвищення ефективності використання зрошувальних каналів

УДК 626.01:626.82:338.43

 В.І. ПЕТРОЧЕНКО, канд. тех. наук, Інститут водних проблем і меліорації НААН

Розглянуто проблему підвищення ефективності використання зрошувальних каналів в умовах їх довготривалої експлуатації і потреби збільшення обсягів зрошення в Україні. З позицій системного аналізу наведені основні напрямки та методичні засади рішення цієї проблеми з урахуванням економічних критеріїв, технічного стану каналів та наслідків шкідливої дії фільтрації.

 Ключові слова: складні системи, рентабельність, зрошувальний канал, товарна вода, шкідлива дія вод, фільтрація, протифільтраційний захист Continue reading ‘Основні напрямки інноваційної діяльності з підвищення ефективності використання зрошувальних каналів’ »

Сучасні матеріали для ремонту та відновлення бетону гідротехнічних споруд водогосподарсько-меліоративного комплексу

УДК 691.5:699.8

О.В. КОВАЛЕНКО, канд. техн. наук, Інститут водних проблем і меліорації НААН

 Проаналізовано сучасний ринок ремонтних сухих будівельних сумішей провідних світових виробників, області їх застосування, технологічні та фізико-механічні властивості ремонтних композитів на їх основі. Наведено рецептуру нової ремонтної суміші «Ремокрет-ІВПіМ» та результати досліджень її властивостей як матеріалу для ремонту та відновлення бетону гідротехнічних споруд водогосподарсько-меліоративного комплексу.

 Ключові слова: бетон, сухі будівельні суміші, відновлення, ремонт, гідротехнічні споруди, водогосподарсько-меліоративний комплекс Continue reading ‘Сучасні матеріали для ремонту та відновлення бетону гідротехнічних споруд водогосподарсько-меліоративного комплексу’ »

Удосконалення процесу відновлення фільтрів групи паралельно працюючих водоочисних установок

УДК 628.1: 626.82

О.В. ПЕТРОЧЕНКО, канд. тех. наук Інститут водних проблем і меліорації НААН

Запропоновано інноваційний спосіб відновлення працездатності фільтрів групи паралельно працюючих водоочисних установок в системах господарсько-питного водопостачання і краплинного зрошення. Наведено наукове обґрунтування режимів відновлення фільтрів за запропонованим способом. Доведена технічна та економічна ефективність застосування нового способу.

Ключові слова: питне водопостачання, краплинне зрошення, водоочисна система, водоочисна установка, фільтр, брудомісткість фільтру Continue reading ‘Удосконалення процесу відновлення фільтрів групи паралельно працюючих водоочисних установок’ »

Сучасний модифікований бетон для ремонту та реконструкціїї гідротехнічних споруд

УДК 666.97:69.059

 О.В. КОВАЛЕНКО, канд. тех. наук Інститут водних проблем і меліорації НААН

 Проаналізовано сучасні методи створення та застосування модифікованих бетонів з високими технологічними та фізико-механічними властивостями. Наведено результати досліджень властивостей бетону, модифікованого полікарбоксилатним суперпластифікатором, метакаоліном, полімерним латексом та поліпропіленовою фіброю та визначено перспективу його застосування як матеріалу для ремонту та реконструкції гідротехнічних споруд водогосподарсько-меліоративного комплексу.

Ключові слова: модифікований бетон, самоущільнювальний бетон, добавки-модифікатори, фізико-механічні властивості, технологічні властивості, експериментально-статистичні моделі

Continue reading ‘Сучасний модифікований бетон для ремонту та реконструкціїї гідротехнічних споруд’ »