ISSUE 100, vol. I

ЗМІСТ

Ромащенко М.І.

Передмова

ЗРОШЕННЯ – ОСУШЕННЯ

Ромащенко М.І.

Концептуальні засади
відновлення зрошенняу південному регіоні України

Ромащенко М.І.,
Гринь Ю.І.,
Сайдак Р.В.

Методичні аспекти розрахунку
компенсації витрат сільгоспвиробникам за використання
води для зрошення

Шатковський А.П., Черевичний Ю.О.

Водоспоживання та
врожайність пасльонових культур за краплинного
зрошення в умовах Степу України

Рябков С.В., Усата Л.Г.

Засолення і вторинна
солонцюватість локально зволожених ґрунтів

Сніговий В.С., Матвієць О.М.

Економічна ефективність
вирощування інтенсивних насаджень яблуні за різних
режимів краплинного зрошення в умовах низинної зони
Закарпаття

Сайдак Р.В.,
Сорока Ю.В.,
Лісовий Ю.Г.

Азотний режим
дерново-підзолистого ґрунту залежно від систем
удобрення за періодично промивного типу зволоження

Васюта В.В.

Сумарне та середньодобове
випаровування рослин огірка за різних способів поливу
як функція температури повітря

ГІДРОЛОГІЯ – ЕКОЛОГІЯ

Шевченко А.М.

Особливості формування
інформаційного забезпечення систем комплексного
захисту меліорованих територій від шкідливої дії вод

Цвєтова О.В., Тураєва О.В., Сидоренко О.О., Демида І.А.

Слищенко О.А.

Гідроекологічний
стан поверхневих вод басейну р. Західний Буг

Петроченко В.І.

Інтегроване управління
захистом сільських територій від шкідливої дії
поверхневих і ґрунтових вод

Козицький О.М.

Особливості формування
русел річок Українських Карпат

СавчукД.П., Шевченко А.М., Малюга В.В.

Процеси підтоплення та
дренування сільських територій у лісостеповій зоні

ВОДНІ РЕСУРСИ

Хоружий П.Д., Петроченко О.В., Василюк А.В.

Методика
техніко-економічних розрахунків децентралізованих
групових сільськогосподарських водопроводів

Шевченко А.М.,
Власова О.В., Боженко Р.П.

Методичні засади оцінювання
стану водних об’єктів за радіаційним балансом

Стасюк С.Р., Хоружий П.Д.

Обстеження стану сільсько¬господарського
водопостачання і водовідведення в Україні та розробка
заходів з його поліпшення

Михайлов Ю.О.,
Даниленко Ю.Ю., Лютницький
С.М
.

Оцінювання водоресурсного
потенціалу сільських територій
     

 

Ковальчук П.І., Герус А.В., Коваленко Р.Ю.

Системна модель

 

екологічного оцінювання
якості поверхневих вод

 

на прикладі р. Десна

Хомутецька Т.П.

Дослідження і оптимізація
роботи водо¬провідних
систем з водозабірними свердловинами

ГІДРОТЕХНІКА

Гринь Ю.І., Вельбік А.Г., АнтонюкА.В.

Аналіз енерго- ефективності сучасних
багатоопорних дощувальних
машин

СавчукД.П.

Особливості використання
вертикального дренажу

Крученюк В.Д.

Способи відновлення
герметичності стикових з’єднань залізобетонних труб
магістральних трубопроводів меліоративних систем

АГРОРЕСУРСИ

Козаченко О.А.

Економічна оцінка моделей
розвитку агроекосистем у
зоні осушення

ВІДОМОСТІ ПРО ВИДАННЯ

 

Comments are closed.