ISSUE 100, vol. II

ЗМІСТ

ЗРОШЕННЯ – ОСУШЕННЯ

Бабіцький В.В.

Техніко-експлуатаційні
параметри зрошувальної машини барабанного типу,
обладнаної поливною консоллю

Рокочинський А.М., Волк П.П., Паллу Л.М.

Обґрунтування конструкції та
параметрів дренажу за множинними змінними умовами
досліджуваного об’єкта

Вожегова Р.А., Найдьонова В.О., Малярчук М.П.

Продуктивність сої за різних
способів основного обробітку і сівби в попередньо
необроблений ґрунт на зрошуваних землях

Новак О.П.

Особливості водного режиму
багаторічних насаджень у зоні Полісся

Музика О.П., Мігальов А. О., Малярчук А. С.

Ефективність способів
основного обробітку ґрунту під кукурудзу на зерно в
сівозміні на зрошенні Півдня України

ГІДРОЛОГІЯ – ЕКОЛОГІЯ

Шевчук С.А., Шевченко І.А.     

Визначення екологічного
стану

 

водосховищ за допомогою
методів дистанційного моніторингу

Хомік Н.В.

Стан поверхневих вод
території Шацького національного природного парку
       

 

Волощук М., Карбівська У., Мельник І., Мількевич С.

Вплив меліорацій на зміну
хімічного складу природних вод Центрального
Прикарпаття

ВОДНІ РЕСУРСИ

Чарний Д.В., Кузмич І.С.

Зміни якості води у
дніпровських водосховищах і напрями розвитку очисних
споруд водопроводів

Лозовіцький П.С.

Трофо-сапробіологічні
показники водир.

Дунай – м. Кілія

Рокочинський А.М., Громаченко С.Ю.

 

Використання дренажно-акумулюючих мереж для
захисту від забруднення територій і водних об’єктів у
зоні складування побутових відходів

Поберезніченко О.Ю., Хоружий П.Д.

Оптимізація роботи системи
водопостачання птахофабрики

ГІДРОТЕХНІКА

Коваленко О.В.

Модифіковані
цементно-піщані розчини для ремонту гідротехнічних
споруд водогосподарсько-
меліоративного комплексу

Коваленко О.В.,
Дехтяр О.О., Брюзгіна
Н.Д.

Оптимізація складу
дрібнозернистого полімерцементного
фібробетону

Коваленко О.В., Крученюк В.Д.

Ін’єкційна гідроізоляція –
ефективний метод усунення активних протікань води
через бетонні конструкції гідротехнічних споруд

Усатий С.В.,
Усата Л.Г.

Дослідження трубопроводів з
інтегрованими водовипусками вітчизняного та
закордонного виробництва

АГРОРЕСУРСИ

Тараріко Ю.О., Дацько М.О.

Фактори реалізації агроресурсного потенціалу
Лівобережного Полісся

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Купєдінова Р.А., Серебреннікова ТІ.

Дослідження впливу якості
води на витратно-напірні характеристики системи
краплинного зрошення на виставковому комплексі «Чубинське»

 

Бориспільського району
Київської області

Поліщук К.В.

Ефективність використання
бактеріального препарату біогран
на посівах кукурудзи за різних систем удобрення на
осушуваних дерново-підзолистих ґрунтах

Ясенчук ТО.

Методологія нормування
антропогенного навантаження на меліоровані агроландшафти Полісся України

Дунаєва Є.А.

Екологічне оцінювання
впливу антропогенного навантаження на водні об’єкти

ВІДОМОСТІ ПРО ВИДАННЯ

 

Comments are closed.