ISSUE 101

abstracts in English

ЗМІСТ

Вступ

АГРОРЕСУРСИ

Вожегова Р.А., Найдьонова В.О., Малярчук А.С., Малярчук В.М.,
Музика О.П.

Продуктивність
сільськогосподарських культур за різних способів обробітку ґрунту в сівозміні
на зрошенні

Дацько Л.В., Дацько М.О.

Зміна кислотності
ґрунту земель гумідної зони

внаслідок інтенсивного
сільськогосподарського використання

Козаченко О.А.

Концепція проекту
наукового парку

«Біоенергетичні агроекосистеми»

Мигловець О.П., Мельничук JI.M.

Вплив систем
землеробства на вміст доступної вологи у ґрунті в посівах сої у
Правобережному Лісостепу України

Сердюченко Н.М., Сайдак Р.В.

Прогнозування
врожайності кукурудзи з використанням даних ДЗЗ 41

Слюсар І. Т., Личук
Г.І

Потенціал продуктивності
осушуваних органогенних

ґрунтів річкових
заплав

Тараріко Ю. О.

Агроресурсний потенціал маловитратних
технологій у землеробстві

ВОДНІ РЕСУРСИ

Кордюм А. Б.

Деякі аспекти
складання довгострокового

водогосподарського
балансу

Котикович І.В.

Особливості басейну
річки Каланчак в умовах

розвитку зрошуваного
землеробства

Кулаківський С.В., Хоружий П.Д.

Удосконалення
технології очищення господарсько-побутових стічних вод у локальних системах
сільськогосподарської каналізації

Стасюк С.Р., Хоружий П.Д.

Нормування
господарсько-питного водоспоживання в системах сільськогосподарського
водопостачання

Степова Н.Г., Кутка О.М.

Аналіз вітчизняних
нормативних актів щодо вмісту сполук фосфору у стічних і природних водах

та їх вплив на
довкілля

Хомутецька Т.П., Сизоненко Г.А.

Дослідження
доцільності застосування багатозонних тарифів на
електроенергію у водопостачанні

Хоружий П.Д., Петроченко О.В.

Розробка і
дослідження споруд для підготовки технічної води в децентралізованих групових
сільгоспводопроводах

ЗРОШЕННЯ – ОСУШЕННЯ

Ромащенко М.І., Жовтоног
О.І., Крученюк В.Д.,

Сайдак Р.В., Книш В.В.

Управління процесом
відновлення

та сталого
використання зрошення

Ковальчук П.І., Балихіна
Г.А., Коваленко Р.Ю.

Системна модель
оцінки якості води

для зрошення в
басейні р. Інгулець

Купєдінова Р.А., Калєніков А. Т.,
Капелюха Т.А., Майданович B.C.

Динаміка процесу
забруднення поливної мережі

краплинного зрошення
та заходи з відновлення її працездатності

Матвієць О.М., Сніговий B.C.

Особливості
формування високопродуктивних насаджень яблуні за краплинного зрошення в
умовах Закарпатської низовини

Попов В.М., Внукова К.В., Матяш Т.В.

Визначення
статистичних характеристик водоподачі

та споживання палива
дощувальними машинами

Попов В.М., Таргоній
М.М.

Моделювання
динамічних процесів водоподачі

та електроспоживання на зрошувальному технологічному
комплексі

Pзaєв Мехман Агарза-Огли

Аналіз і
обґрунтування вирішення проблем використання зрошуваних земель у
Азербайджанській республіці

Рокочинський А.М., Турченюк В.О.,
Заєць В.В., Приходько Н.В.

Удосконалення технології
водорегулювання та нормування водо-
й енергокористування Придунайських РЗС на
еколого-економічних засадах з урахуванням змін клімату

Шатковський А.П.

 

Удосконалення
технології вирощування сої

на насіння в умовах
краплинного зрошення

Шевченко А.М., Власова О.В., Даниленко
Ю.Ю.

Застосування
спектральних індексів для оцінювання

вологозабезпеченості культур
за умов зрошення

Яцик М.В., Воропай Г.В.

Ресурсоощадна технологія управління вологозабезпеченням сільськогосподарських культур на
осушуваних землях

Єгорова Т.М

Особливості міграції
важких металів у Степовій зоні України

ГІДРОЛОГІЯ – ЕКОЛОГІЯ

Герус А.В.

Удосконалення
кризового моніторингу на основі

математичного моделювання
поширення забруднень

Коломієць С.С., Ясенчук О.В.

Особливості процесів
неізотермічного масообміну в ґрунтах і перспективи їх використання в
інноваційних агротехнологіях

Почаєвець О.О., Розлач З.В.

Паводки на річках
басейну Стрия та їх вплив

на морфологічні зміни
русел

Цеєтова О.В., Тураєва О.В.

Молеща Н.Б.

Закономірності
трансформації меліорованих земель Лівобережного Лісостепу в процесі їх
тривалого використання

Чарний Д.В., Мацелюк Є.М.

Принципи хіміко-біологічного очищення підземних вод з
багатокомпонентними забрудненнями

ГІДРОТЕХНІКА

Бабіцький В.В.

Особливості
використання сучасної дощувальної машини QUADROSTAR QS -100 на існуючих
зрошувальних системах

Коваленко О.В., Крученюк
В.Д.

Технологія ремонту
бітумно-рулонних покрівель гідротехнічних споруд із застосуванням
поліуретанових мастикових композицій

Петроченко В.І.

Дослідження способів
з’єднання полімерної плівки при будівництві протифільтраційних споруд

Хомутецька Т.П.,

Поберезніченко О.Ю., Хоружий
П.Д.

Техніко-економічний
розрахунок

напірних
поліетиленових трубопроводів

Коваленко О.В.

Технологічні напрями
підвищення експлуатаційної надійності та довговічності гідротехнічних споруд

при їх ремонті та
реконструкції

Коваленко О.В., Агеєв
А. О.

Вплив порошкового полікарбоксилатного суперпластифікатора
СІКА ВІСКОКРЕТ 225

на властивості
цементно-піщаного розчину
        

Антонюк А.В.

Дослідження
гідротурбінного приводу

дощувальної машини
кругової дії

Comments are closed.