ISSUE 102

102_3

abstracts in English

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

Mykhaylov Y. О., Danylenko I. Y., Lyutnitsky S. М. Typification of rural areas in Ukraine by water resources potential
Козицький О. М., Шевчук С. А., Шевченко І. А. Наукові основи та нормативно – правові проблеми визначення меж прибережних захисних смуг
Кулаківський С. В., Хоружий П. Д. Доочищення та повторне використання стічних вод у сільських населених пунктах і на підприємствах АПК
Стасюк С. Р., Хомутецька Т. П., Хоружий П. Д. Розрахунок установок для знезалізнення і зм’якшення підземних вод у системах сільськогосподарського водопостачання
Сидоренко О. О., Цвєтова О. В., Тураєва О. В. Екологічний стан поверхневих вод басейнів річок Давидівка та Боберка в межах Львівської області
Харланов Д. І., Хоружий П. Д. Підготовка питної води з поверхневих джерел із використанням біореакторів і контактно-прояснювальних фільтрі
Тараріко Ю. О., Дацько Л. В., Мельничук А. О. Реалізація агроресурсного потенціалу культур на осушуваних землях Центрального Полісся
Ромащенко М. І., Шевченко А.М., Забуга А. О Стан і перспективи використання зрошуваних земель у басейні р. Ірпінь
Шатковський А. П. Діагностика строків поливів просапних культур за концентрацією клітинного соку листя
Жовтоног О. І., Філіпенко Л. А., Деменкова Т. Ф., Амарі А. О., Бульба Я. О., Діденко Н. О., Салюк А. Ф. Нормування водопотреби у зрошенні сільськогосподарських культур з урахуванням сучасних умов водоземлекористування
Яцик М. В., Воропай Г. В., Топольнік Т. І., Шушкевич Ю. А. Методологічні основи підвищення водозабезпеченості меліоративних систем шляхом створення акумулюючих ємкостей
Шевченко А. М., Власова О. В., Рябцев М. П. Розвиток методичних засад оцінювання стану засолених земель у межах зрошувальних систем за супутниковими даними
Петроченко В. І., Петроченко О.В., Розгон В. А. Обгрунтування технологічних нормативів втрат води на зрошувальних каналах в умовах зменшення корисної витрати води в них
Поліщук К. В., Дибко А. І., Луцюк О. П. Ефективність застосування біопрепарату Біогран за вирощування кукурудзи на зелену масу на осушуваних землях
Коваленко Р. Ю., Умурзакова В. І. Порівняльний аналіз якості води для зрошення на окремих водних об’єктах басейну річки Дніпро
Пінчук О.Л. Температурний режим приземного шару повітря в блок-секції тепломеліоративної системи із рукавами-оболонками
Шевченко О. Л., Чарний Д. В. Регіональна оцінка впливу осушувальних систем на бар’єрну стійкість водозбірних басейнів до радіонуклідів
Жовтоног О. І., Поліщук В. В., Салюк А. Ф. Інформаційна система “Передпроектне техніко-економічне обґрунтування планів відновлення та розвитку зрошення на територіях”
Бохон І. М. Зміна технічного стану напірних комунікацій насосних станцій зрошувальних систем у процесі експлуатації.
Вишневський В. І., Шевчук С. А. Зміни клімату та їх вплив на водність річок та умови сільськогосподарського виробництва
Рябцев М. П. Зв’язок сонячної активності з періодами затоплення територій поверхневими водами
Цвєтова О. В., Сидоренко О. О., Тураєва О. В., Демида І. А. Формування водного режиму в долині р. Прип’ять за умов антропогенного навантаження
Бондар А. Є. Оцінка впливу рівня зарегулювання на кількісні зміни річкового стоку
Коваленко О. В. Вплив мікрокремнезему ELKEM MICROSILICA на властивості цементно-піщаного розчину
Дехтяр О. О., Брюзгіна Н. Д. Дослідження адгезійних властивостей ремонтних композитів
Коваленко О. В., Агеєв А. О. Вплив комплексної органо-мінеральної добавки на властивості цементно-піщаного розчину
Коваленко О. В. Модифікуючі добавки – головний фактор підвищення фізико-механічних властивостей ремонтно-захисних сухих будівельних сумішей
Петроченко О. В. Обґрунтування технологічних рішень підготовки і розподілу води в децентралізованих групових сільськогосподарських водопроводах

Comments are closed.