ISSUE 96

МЕЛІОРАЦІЯ І ВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО №96

ЗМІСТ
ЗРОШЕННЯ — ОСУШЕННЯ
Зубець М.В., Коваленко П.І., Михайлов Ю.О.  Проблема використання меліорованих земель в Україні
Ромащенко М.І., Михайлов Ю.О., Сташук В.А., Лютницький С.М., Мавлютдінова І. А. Формування гідрохімічного спектра р. Дніпра під впливом сільськогосподарських стоків
Михайлов Ю.О., Кошаровська І.Л., Розгон В.А., Гаскевич В.В. Водний менеджмент при експлуатації водогосподарсько-меліоративних комплексів
Савчук Д.П., Бабіцька О.А.  Методика визначення дренажного стоку на зрошувальних системах
Афанасьєв Ю.О. Ґрунтово-агромеліоративний стан зрошуваних земель в умовах краплинного зрошення та овочевої сівозміни
Матяш Т.В. Оптимізація розподілу обмежених водних ресурсів на основі методу множників Лагранжа
Власова О.В., Самойленко Л.І., Підгородецька Л.В., Колос Л.М. Визначення дефіциту вологи кукурудзи за даними дистанційного зондування Землі
Шатковський А.П.,Рябков С.В. Вплив краплинногозрошення овочевої сівозміни на вміст елементівживлення, нітратів та щільність будови грунту
Яцик М.В., Воропай Г.В. Алгоритм комбінованого водорегулювання на осушувально-зволожувальних системах гумідної зони України
Слюсар І.Т. Використання осушуваних земель у зоні надлишкового зволоження в контексті глобального потепління клімату
Яцик М.В., Мозоль Н.В.  Вибір основних параметрів автономних модулів осушення на меліоративних системах та їхня ефективність
Мельник І.Д. Стан використання меліорованих земель Івано-Франківщини
ЕКОЛОГІЯ ДОВКІЛЛЯ
Ромащешо М.І., Шевченко Л.М., Драчинська Е.С. Удосконалення нормативно-методичного забезпечення моніторингу зрошуваних земель
Насєдкін І.Ю., Цвєтова О.В., Рябцева Г.П., Яковенко Ю.П. Еколого-меліоративний моніторинг осушуваних земель
Цвєтова О.В., Чернецький В.В.  Екологічний стан долини р. Прип’ять у межах Волинської області
Федотов М.М. Стійкість ландшафтів до перетворень унаслідок антропогенного впливу
Яцик М.В., Стецюк М.Г., Пугач О.В., Пугач О.П. Вплив осушувальних меліорацій та довготривалого сільськогосподарського використання на стан торфових ґрунтів Західного Полісся
Сосонна Н.В. Вплив зрошення на сольовий склад та еколого-агромеліоративний стан ґрунтів Приазовської зрошувальної системи
ГІДРОТЕХНІКА
Чернишевська Л.Ю. Дослідження зміни технічного стану каналів Татарбунарської зрошувальної системи у процесі довготривалої експлуатації
Гринь Ю.І., Штангей А.І.,Рева О.А. Екологічна безпека зрошення дощувальними машинами
Удовенко В.В. Дослідження дощувального обладнання ОДП-15/50
Петроченко В.І. Технологія безтраншейного укладання комбінованих підґрунтових зволожувачів з дренажно-протифільтраційними елементами
Майданович В.С. Обґрунтування методу аналітичного визначення критичної глибини різання ґрунту безтраншейними укладачами поливних трубопроводів
Хоружий П.Д., Хомутецька Т.П., Хоружий В.П., ВасилюкА.В., Котельчук Л.С. Заходи щодо економного і раціонального витрачання ресурсів у системах водопостачання
Рудницький Є.А. Гідравлічні характеристики висхідного потоку через плаваюче фільтрувальне завантаження
Головаш Е.А., Граніч В.Н., Малкін Е.С., Бурлай В.А., Рудницький Є.А. Знефторювання води на установках нанофільтрації
Василюк Т.П. Дослідження процесів стічних вод на біофільтрах з водними рослинами роду Ейхорнія
Востріков В.П., Романюк І.В., Пінчук О.Л., Вострікова Н.В. Моделювання теплових процесів у грунті при обігріві водонаповненими рукавами
Коваленко О.В., Шаршунов А.Б. Вплив рецептури на властивості силікат-ізоціанатних ін’єкційних композицій
Коваленко О.В., Шаршунов А.Б. Дослідження параметрів ін’єктування бетону силікат-ізоціанатними композиціями
АГРОРЕСУРСИ
Тараріко Ю.О., Бойко В.Г., Кузьменко Н.І. Енергетична незалежність і продовольча безпека України
Сердюченко Н.М. Особливості сучасної трансформації кліматичного поля атмосферних опадів на території Київської області

Comments are closed.