ISSUE 103

miv103

ЗМІСТ

ВОДНІ РЕСУРСИ

Ромащенко М.І., Дехтяр О.О. Деякі питання реформування водогосподарської галузі України
Вишневський В.І., Шевчук С.А.,
Шевченко О.І.
Якість води в річці Рось
Хоружий П.Д., Хомутецька Т.П., Кукла І.О. Шахтний колодязь з горизонтальними дренами для забору і подачі інфільтраційних вод в зонах підтоплення сільських територій
Шевченко А.М., Власова О.В. Удосконалення системи просторового оцінювання водно-екологічних та еколого-меліоративних ситуацій з використанням супутникових даних
Кулаківський С.В., Стасюк С.Р.,
Сілянок Д.О., Хоружий П.Д., Чарний Д.В.
Методологічні основи створення замкнених систем водокористування на Підприємствах АПК
Рожко В.І., Ковальчук П.І. Аналіз якості води для питного водопостачання в системі каналу Дніпро-Донбас
Харланов Д.І., Хоружий П.Д. Удосконалення технології забору і очищення води з поверхневих водних об’єктів на групових сільгоспводопроводах

АГРОРЕСУРСИ

Дацько Л.В. Сучасне сільськогосподарське використання земель Гумідної зони України
Рокочинський А.М.,
Турченюк В.О., Приходько Н.В.
Врахування погодно-кліматичних умов при оцінці ефективності функціонування рисових зрошувальних систем
Романенко О.Л., Конова С.Р.,
Бальошенко С.В., Дацько Л.В.
Вологозабезпеченість посівів озимої пшениці в умовах глобального потепління на півдні Степу України

ЗРОШЕННЯ – ОСУШЕННЯ

Шатковський А.П. Параметри режимів краплинного зрошення та продуктивність буряків цукрових у зоні Степу України
Яцик М.В., Воропай Г.В.,
Молеща Н.Б.
Підвищення водозабезпеченості меліоративних систем Гумідної зони
Попов В.М., Таргоній М.М. Обґрунтування технології автоматизованого управління водоподачею на зрошувальних системах
Ушкаренко В.О., Лавренко С.О.,
Максимов М.В.
Строки настання основних фаз росту та розвитку сочевиці залежно від умов зволоження
Ромащенко М.І., Шатковський А.П., Конаков Б.І., Бабіцький В.В., Васюта В.В. Дощування та краплинне зрошення: особливості застосування в сучасних умовах

ГІДРОЛОГІЯ – ЕКОЛОГІЯ

Дятел О.О., Цвєтова О.В., Тураєва О.В. Режим підземних вод у районі можливого впливу кар’єру «Хотиславський» на початок розробки мергельно-крейдяних відкладів
Бондар А.Є. Геоінформаційне моделювання басейну річки Горинь за даними радарної зйомки SRTM засобами ARCGIS

ГІДРОТЕХНІКА

Коваленко О.В., Агеєв А.О., Сакара О.Ю. Вплив поліпропіленової фібри на властивості цементно-піщаних ремонтних розчинів
Коваленко О.В. Модифікація цементно-піщаних ремонтних розчинів редиспергуючим полімерним порошком
Юзюк О.Ю. Характеристика технічного стану протифільтраційних облицювань каналів Нижньо-Дністровської зрошувальної системи та шляхи його удосконалення
А.О.Агеєв, О.В.Коваленко,
О.О. Дехтяр, Н.Д. Брюзгіна
Оптимізація рецептури ремонтних полімерцементних сухих будівельних сумішей

Comments are closed.