ISSUE 97

ЗМІСТ
АКТУАЛЬНО
Коваленко П.І. Розвиток меліорації та водного господарства
України за світовими тенденціями
ЗРОШЕННЯ — ОСУШЕННЯ
Ромащенко М.І. Ю.О. Михайлов, В.А. Сташук,
С.М. Лютницький,
А.Б. Кордюм,
A.B. Чернокозинський,
Управління хімічним складом вод Дніпра
Сніговий B.C., Козлова Л.В. Ресурсоощадний режим мікрозрошення яблуні в умовах Південного Степу України
Власова О.В. Оцінка стану посівів сільськогосподарських культур за температурними даними
Даниленко Ю.Ю. Дослідження агроландшафтів зрошуваних територій за даними дистанційного зондування земної поверхні
Балихіна Г.А. Моделювання основних підходів до платного водокористування при заборі води з каналів комплексного призначення
Шахмалиева С. Капельное орошение маслин в условиях Апшерона Азербайджанской Республики
Бабіцька O.A. Вплив атмосферних опадів на рівень ґрунтових вод у зоні зрошуваного землеробства на фоні дренажу
Яцик М.В.,
Скрипник О.В., Ворошнова
Л.М., Воропай Г.В.,
Мозоль Н.В.
Ресурсоощадна технологія водорегулювання на меліорованих землях у зоні надлишкового зволоження
Козак B.C., Козак M.I., Козловський Б.І. Особливості формування сучасного меліоративного стану на осушувальних землях Львівської області
Чалий Б.І., Яцик М.В., Дробот О.В. Технічні засоби управління процесами водорегулювання на осушувально-зволожуваних системах
Натальчук А.М. Збереження родючості осушуваних ґрунтів у сучасних умовах
ЕКОЛОГІЯ ДОВКІЛЛЯ
Шевченко А.М. Обґрунтування захисту меліорованих територій від шкідливої дії вод з використанням картографічних моделей
Савчук Д.П.,Бабіцька O.A.,
Гнатюк P.M.
Моніторинг водних стихій у Прикарпатському регіоні
Ковальчук В.П. Аналіз принципів та методів розв’язування обернених задач фільтрації в системах захисту меліорованих територій від підтоплення
Федотов М.М. Оцінка розвитку процесів на меліорованих осушуваних і прилеглих до них територйіх на основі геоінформаційних систем
Хомік Н.В. Засади інтегрованого управління водними ресурсами на території Шацького національного природного парку
Слюта В.Б. Оцінка трансформації умов підтоплення і затоплення меліорованих геосистем Північного Лісостепу на прикладі басейну р. Удай
ГІДРОТЕХНІКА
Гринь Ю.І., Бабіцький В.В.,
Удовенко В.В., Рева O.A.,
Вельбік А.Г.
Визначення продуктивності сучасних дощувальних машин
Яковенко Ю.П. Математичне моделювання і дослідження роботи інфільтраційних басейнів
Василюк A.B. Математичне моделювання роботи біоре акторів з волокнистим завантаженням у системах водопостачання
Петроченко В. І. Методика комплексного порівняльного аналізу варіантів меліорації перезволожених земель
Бохон І.М. Технологія відновлення напірних і всмоктувальних колекторів насосних станцій
Литвиненко П. Є., Коваленко О.В. Електрометричні методи визначення місць фільтраційних втрат на гідротехнічних спорудах меліоративних систем
Коваленко О.В., Дехтяр О.О.,Левченко А.І. Модифікована пінобетонна суміш для відновлення трубопроводів
Коваленко О. В., Брюзгіна Н.Д. Аналіз впливу рецептури на властивості епоксиуретан-бітумного герметика
Коваленко О.В., Вітковський Ю.А. Дослідження технологічних та фізико-механічних властивостей стирол-ізоціанатних просочувальних композицій
АГРОРЕСУРСИ
Жовтоног О.І., Хоффманн М.В., Болькіна О.П.,
Михайленко С.О.
Використання імітаційної гідрологічної моделі SWAT для вирішення завдань управління водними і земельними ресурсами на сільськогосподарських територіях
Просунко В.М., Космік Н.М. Методика прогнозування температури повітря і кількості опадів
Сайдак Р.В. Вплив агрометеорологічних та агротехнічних чинників на рівень і сталість продуктивності сільськогосподарських культур у зоні Південного Степу
ІСТОРІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ НАУКИ
Вергунов В.А. Передумови зародження, становлення й розвику науково-освітньої меліораційної справи на українських землях
ВІДОМОСТІ ПРО ВИДАННЯ

Comments are closed.