ISSUE 98

ЗМІСТ

Коваленко П.І.

Вступне слово

ЗРОШЕННЯ
— ОСУШЕННЯ

Михайлов Ю.О., Даниленко Ю.Ю., Лютницький С.М.

Меліоративні властивості агроландшафтів України

Сніговий В.С., Вожегова
Р.А., Коковіхін С.В., Писаренко П.В., Пілярський В.Г.

Продуктивність буряків цукрових залежно від елементів технології вирощування в умовах Півдня
України

Пендак Н.В., Балихіна Г.А.

Формування тарифів в умовах платного
водокористування

Власова О.В., Шевченко А.М.

Використання даних непрямих вимірювань при оцінюванні стану зрошуваних територій

Тетьоркіна О.Є.

Стан та перспективи досліджень режимів краплинного зрошення виноградників столових
сортів в умовах південного регіону України

Мелашич Т.А., Мелашич А.В., Дишлюк В.Є.

Вплив краплинного зрошення слабомінералізованими водами
на родючість темно-каштанового грунту

Сніговий В.С., Лавриненко Ю.О., Коковіхін С.В., Писаренко П.В., Михаленко І. В.

Вплив теплоенергетичних чинників на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах  Півдня України

Шевчук С.А.

Типізація зрошуваних територій за ресурсним забезпеченням та ризиками використання

Воропай Г.В.

Управління режимом вологості осушуваних грунтів з урахуванням
особливостей відбору вологи коренями вирощуваних рослин

Ковальчук В.П.

Моделювання управління рівнем грунтових вод в умовах дії
вертикального дренажу

Стецюк М.Г, Павлишина
Р.А., Данилицький О. А.

Продуктивність лядвенцю рогатого та болотного на різних типах меліорованих грунтів Західного Полісся

Коломієць С.С.  Натальчук А.М.,
Лукашук В.П., Поліщук К.В., Жемойда А. В.

Методика проведення вегетаційних дослідів з регульованим водним режимом

Мендусь С.П. Мендусь П.І., Рокочинський А.М.

Шляхи удосконалення конструкцій дренажу Придунайських рисових систем

ЕКОЛОГІЯ
ДОВКІЛЛЯ

Шевченко А.М.

Розвиток наукових основ моніторингу та захисту меліорованих територій від шкідливої дії вод

Ковальчук П.І. Михальська Т.О., Марків О.М.

Дослідження еколого-меліора ивного стану території за рівнями грунтових вод на прикладі Каланчацького
району Херсонської області

Хомік Н.В.

Моніторинг як інформаційна база управління водними ресурсами на природоохоронних територіях

Щербатюк А.Ф., Фещенко В.П.

Санітарно-гігієнічна
характеристика
поверхневих
водойм Житомирської області

Фещенко В.П. Гуреля В.В.

Моніторинг
вертикальної міграції 137Сs по профілю меліорованого торфово-болотного грунту

Годовська Т.Б.  Фещенко В.П.

Аналіз впливу полігона твердих побутових відходів на підземну гідросферу

Рябцев М.П.

Гидрогеологическая обстановка в зоне
Биосферного заповедника «Аскания-Нова» и зашита его от подтопления

Слюта В.Б.

Особливості розвитку ерозійних процесів залежно від рельєфу і сільськогосподарської освоєності

водозборів

Топольнік Т.І. Власова О. В.

Тестування лісонасаджень в басейнах річок

ГІДРОТЕХНІКА

Ромащенко М.І.,         Майдановим В.С.,        Сердюченко Н.М.

Аналіз технологічного процесу укладання поливних трубопроводів СКЗ безтраншейним укладачем

Чернишевська Л.Ю.,         Ігнатова О.С., Шевчук Я.В.

Методологічне оцінювання технічного стану каналів меліоративних систем

Козицький О.М., Ворошнов С.М., Міхоноша Т.І., Шевченко І.А.

Методологічні основи організації та
ведення моніторингу руслових процесів

Гринь Ю.І., Мавлютдінов 0.0.

Техніко-економічні
показники використання дощувальних машин при вирощуванні зернових культур

Петроченко В.І.

Інноваційний чинник підвищення  конкурентоспроможності
кротового дренажу

Онищук В. В.

Науково-технічні
аспекти використання захисно-регулювальних споруд

Гринь Ю.І., Бабіцький В.В., Удовенко В.В., Вельбік А.Г.,

Рева О.А.

Екологічно безпечні технології поливу дощувальними машинами

Хомутецька Т.П., Рубан О.В., Хоружий П.Д., Чарний Д.В.

Методика визначення регульованих об’ємів води в резервуарах локальних сільгоспводопроводів

Чарний Д.В.

Методика розрахунку біосорбційних споруд для очищення води

Хоружий П.Д., Хомутецька Т.П., Хоружий В.П., Рубан О.В.

Знезалізнення води на напірних установках

Коваленко О. В., Шаршунов А. Б.

Аналіз властивостей омонолічувальних композицій та оптимізація їхньої рецептури

Кузьмич Л.В.

Підвищення експлуатаційної надійності гирлових споруд

АГРОРЕСУРСИ

Жовтоног О.І., Філіпенко Л.А., ДеменковаТ .Ф., Ватаман А.О.

Оцінювання біокліматичного потенціалу сільських територій

Тараріко Ю.О.

Агроресурсний потенціал зрошуваних агроекосистем

Натальчук А.М.

Перспективи використання біологічного азоту на осушуваних землях Полісся

Просунко В.М.,  Сайдак Р.В., Лісовий О.Г.

Прогнозування агрометеорологічних умов вегетації польових культур

ПРО ВИДАННЯ

Comments are closed.