ISSUE 99

ЗМІСТ

Ромащенко М.І.

Передмова

Коваленко П.І.

Актуальні
проблеми використання водних ресурсів і меліорованих
земель на сучасному етапі 

ЗРОШЕННЯ –
ОСУШЕННЯ

Ромащенко М.І., Михайлов
Ю.О.

Концепція водної стратегії України

Шатковський AП., Черевичний
Ю.О., Чабанов A.C.

Закономірності формування режиму
краплинного зрошення просапних культур

Вожегова P.A., Тищенко
О.П., Коковіхін С.В.

Оптимізація режимів зрошення пшениці
озимої з використанням показників сумарного
випаровування в          

умовах АР Крим

Усатий С.В., Кунєдінова P.A.

Випробування технічних засобів мікрозрошення

Тетьоркіна О.Є., Павелківська О.Є.

Режими краплинного зрошування і
продуктивність молодих виноградників

Серебреннікова Т.І.

Про методи проведення лабораторних
та польових досліджень роботоздатності
та експлуатаційних характеристик краплинних
водовипусків

Ковальчук В.П.

Метод оптимізації системного
управління розвитком зрошуваних територій

Яцик М.В., Скрипник
О.В., Воропай Г.В.

Особливості обґрунтування та
застосування меліоративних систем, адаптованих до
умов мікрорельєфу

Тишенко О.І., Нагалюк С.І.

Використання поверхневих і
підземних водних ресурсів для зволоження осушуваних
земель

Чалий Б.І., Дробот О.В.

Тежологія регулювання
водного режиму осушуваних земель з використанням
дренажного стоку

Коптюк P.M., Будз М.Д., Рокочинський А.М.

Вплив нерівномірності рельєфу на
будівництво та реконструкцію осушувальних систем

ГІДРОЛОГІЯ –
ЕКОЛОГІЯ

Коломієць С.С.,
Ясенчук Т.О.

Сучасні аспекти екологічних проблем
осушуваних земель та шляхи їхнього розв’язання 

Цветова О.В., Федотов М.Н., Тураєва
О.В., Демида I.A.

Моніторинг
природних вод у зоні можливого впливу

кар’єру «Хотиславський»

Сидоренко 0.0.

Флора заплав рр.
Трубіж та Ірпінь, її систематичний та біоморфологічний аналіз

Войтович І.В., Шевченко
А.М., Власова О.В., Топольнік
Т.І.

Визначення площ
еродованих земель у межах річкового басейну

Слюта В.Б.

Характеристика западинного рельєфу басейну

р. Удай, його особливості та класифікація

Шевчук С.А.

Оцінка та прогнозуванні підтоплення
території на основі нейронних мереж у задачах
моніторингу

Ясенчук Т.О.

Оцінка антропогенного навантаження
на басейн р. Ірпінь у сучасних умовах
землекористування

ВОДНІ РЕСУРСИ

Ромащенко М.І., Михайлов
Ю.О.,

Лютницъкий С.М., Даніленко Ю.Ю.

Удосконалення інтегрованого
управління водними ресурсами України за басейновим
принципом

Хомутецька Т.П., Хоружий П.Д., Рубан О.В.

Знезалізнення підземних вод на установках з волокнисто-пінополістироль-
ними фільтрами

Ковальчук П.І., Балихіна Г.А.

Метод оптимізації ризиків
водопостачальників у системі ціноутворення

Хомутецька Т.П.

Методика розрахунку автоматизованих
систем подачі води із шахтних колодязів

Мацелюк Є.М.

Про вибір споруд водопідготовки на
групових системах водопостачання з поверхневих
природних джерел

Чарний Д.В.

Обґрунтування доцільності
застосування біологічних систем очищення підземних
вод

Матяш Т.В.

Платне водокористування при
зрошенні — важливий елемент ефективного
інтегрованого управління

Моісеєва О.Ю.

Аналіз водовідведення у поверхневі
водні об’єкти підприємств-забруднювачів та їхніх
абонентів

Дунаева Є.А.

Моделювання та оцінка динаміки
притоку до Сімферопольського водосховища

Демчук О.С.

Інформаційно-аналітична система
оцінювання екологічного стану басейнів малих річок

ГІДРОТЕХНІКА

Чернишевська Л.Ю., Шевчук
Я.В.,

Ворошнов С.М., Ігнатова
О.С.,

Міхоноша Т.І.

Натурні дослідження протиерозійної
ефективності гідротехнічних споруд

Козицький О.М.

Методичні основи
оцінки характеру та інтенсивності руслових
деформацій

Петроченко В.І., Гринько
П.В., Музика О.П.

Основні напрями
вдосконалення робочих органів меліоративних
розпушувачів

Бабіцький В.В., Гамрецький I.A.,

Мавлютдінов О.О.,
Антонюк A.B.

Дослідження короткоструминних
дощувальних насадок колової дії

Коваленко О. В.

Полімерцементний фібробетон
— новий композиційний матеріал для ремонту та
реконструкції гідротехнічних споруд

Дехтяр О.О.,
Литвиненко П.Є.,

Коваленко О.В., Брюзгіна
Н.Д.

Сучасні технології підвищення
експлуатаційної надійності водогосподарських споруд

Петроченко В.І., Ковтунович І.В.

Розрахунок міцності сталевих
зрошувальних трубопроводів при їхній санації
безтраншейним способом

АГРОРЕСУРСИ

Тараріко Ю.О.

Оптимізація використання агроресурсів на базі
агротехнічного досліду

Сайдак Р.В.

Вплив гідротермічних умов та систем
удобрення на продуктивність озимої пшениці в зоні
Полісся

Козаченко О.А.

Економічні аспекти організації
зрошення на Півдні України

ВІДОМОСТІ ПРО ВИДАННЯ

Comments are closed.