ISSUE 104

mivg1041

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

ВОДНІ РЕСУРСИ

Hoffmann М., Saliuk A.F. Hydromorphological assessments at the irpin  river –  methodological hints and first findings
Михайлов Ю.О.,  Шевченко А.М.,
Даниленко Ю.Ю., Лютницький С.М.,
Богаєнко В.О.
Водний баланс як форма сценарію управління використанням водних ресурсів в умовах зрошення
Шевчук С.А.,  Шевченко І.А. Визначення показників якості води за даними дистанційного зондування землі
Чарний Д.В.,  Мацелюк Є. М., Харченко М. Ю. Дослідження ефективності роботи контактного фільтра  з пінополістирольним фільтруючим завантаженням при очищенні природних поверхневих вод
Вишневський В.І.,  Лопата  Л.М. “Цвітіння” води на водозаборі Дніпровської водопровідної станції
Петроченко О.В. Дослідження процесу висхідного фільтрування води на фільтрах з плаваючим багатошаровим завантаженням
Бандурович Ю.Ю.,  Фандалюк А.В.,
Осійський Е.Й., Скоблей М.П.
Якість  поверхневих вод басейну річок Тиса-Тур
Чарний Д.В. Обґрунтування  можливості очищення підземних вод із понаднормовим вмістом fe2+ і mn2+ за допомогою  спрощеної аерації по безреагентній схем

Зрошення – осушення

Усатий С.В., Усата Л.Г. Біологічне забруднення води в системах краплинного зрошення
Рокочинський А.М. Системна оптимізація водорегулювання як необхідна умова створення та функціонування водогосподарсько-меліоративних об’єктів на еколого-економічних засадах
Приведенюк Н.В. Урожайність валеріани лікарської за краплинного зрошення в умовах лівобережного Лісостепу України
Шалай С.В.,  Фроленкова Н.А., Бондарчук Н.С., Рокочинський А.М. Обґрунтування показника проектної врожайності на осушуваних землях як основи оцінювання їхньої ринкової вартості

АГРОРЕСУРСИ

Ромащенко М.І., Матяш Т.В., Ковальчук В.П., Сорока Н.В., Богаєнко В.О. Автоматизація і оптимізація підбору  добрив за балансовим методом
Ромащенко М.І., Ковальчук В.П.,  Тараріко Ю.О., Сорока Ю.В.,  Крученюк А.В., Демчук О.С. Система інформаційного забезпечення аграрного виробництва через мережу інтернет
Чорна К.І. Світовий досвід консолідації земель сільськогосподарського призначення

ГІДРОЛОГІЯ-ЕКОЛОГІЯ

Сидоренко О.О., Цвєтова О.В., Тураєва О.В. Екологічний стан агроландшафтів території межиріччя Західного Бугу та Прип’ять
Сидоренко О.О., Поліщук К.В.,  Нечай О.М. Екологічний аудит меліорованих агроландшафтів в сучасних умовах

ГІДРОТЕХНІКА

Коваленко О.В. Сучасні матеріали для ремонту та відновлення  бетону гідротехнічних споруд водогосподарсько-меліоративного комплексу
Петроченко В.І. Основні напрямки інноваційної діяльності з підвищення ефективності використання зрошувальних каналів
Хоружий П.Д.,  Левицька В.Д. Шляхи покращення роботи комплексу  захисних споруд Кам’янського Поду
Коваленко О.В. Особливості відновлення та захисту бетону гідротехнічних споруд водогосподарсько-меліоративного комплекс

Comments are closed.